Διαπραγμάτευση με servicer Κάτω Καρυώτες Σαμοθράκης