Διαπραγμάτευση με servicer Κάτω Ηλιούπολη (Ηλιούπολη Αττικής)