Διαπραγμάτευση με servicer Κάτω Φούσα (Ασπρόπυργος Αττικής)