Διαπραγμάτευση με servicer Κάτω Ευρυάλη (Βούλα Αττικής)