Διαπραγμάτευση με servicer Κάτω Ελληνικό – Άγιος Κοσμάς (Ελληνικό Αττικής)