Διαπραγμάτευση με servicer Κάτω Ελευσίνα (Ελευσίνα Αττικής)