Διαπραγμάτευση με servicer Κάτω Δροσιά (Δροσιά Αττικής)