Διαπραγμάτευση με servicer Κάτω Χολαργός (Χολαργός Αττικής)