Διαπραγμάτευση με servicer Κάτω Χαλάνδρι (Χαλάνδρι Αττικής)