Διαπραγμάτευση με servicer Κάτω Ασπρόπυργος (Ασπρόπυργος Αττικής)