Διαπραγμάτευση με servicer Κάτω Άνοιξη (Άνοιξη – Σταμάτα)