Διαπραγμάτευση με servicer Κάτω Αμφιάλη (Κερατσίνι Αττικής)