Διαπραγμάτευση με servicer Κάτω Αιγάλεω – Εσταυρωμένου (Αιγάλεω Αττικής)