Διαπραγμάτευση με servicer Κάτω Άγιος Πέτρος Άνδρου