Διαπραγμάτευση με servicer Κατασκηνώσεις (Αρτέμιδα Αττικής)