Διαπραγμάτευση με servicer Καταφύγι (Παλαιά Φώκαια Αττικής)