Διαπραγμάτευση με servicer ΚΑΤ (Μαρούσι – Πεύκη – Κηφισιά)