Διαπραγμάτευση με servicer Κάραβος (Αχαρνές Αττικής)