Διαπραγμάτευση με servicer Καραπάνου (Γλυφάδα Αττικής)