Διαπραγμάτευση με servicer Καρακάλεζι – Χαμόστερνα (Αχαρνές Αττικής)