Διαπραγμάτευση με servicer Καραγιανναίικα (Γαλάτσι Αττικής)