Διαπραγμάτευση με servicer Κάντζα (Λεοντάρι Αττικής)