Διαπραγμάτευση με servicer Καναπίτσα (Μεταμόρφωση – Ηράκλειο)