Διαπραγμάτευση με servicer Κάμπος Βουρλιωτών Σάμου