Διαπραγμάτευση με servicer Κάμπος Βορδονίας Λακωνίας