Διαπραγμάτευση με servicer Κάμπος Σκουραίικων Σάμου