Διαπραγμάτευση με servicer Κάμπος Μαραθοκάμπου Σάμου