Διαπραγμάτευση με servicer Κάμπος Κρανιδίου Αργολίδας