Διαπραγμάτευση με servicer Κάμπος Κοιλάδας Αργολίδας