Διαπραγμάτευση με servicer Κάμπος Καρδαμύλης Μεσσηνίας