Διαπραγμάτευση με servicer Κάμπος Φραντάτου Ικαρίας