Διαπραγμάτευση με servicer Καμίνι (Γλυκά Νερά Αττικής)