Διαπραγμάτευση με servicer Καμαριώτισσα Σαμοθράκης