Διαπραγμάτευση με servicer Καλύβια Πεζούλας Καρδίτσας