Διαπραγμάτευση με servicer Καλύβια Παραλίας (Καλύβια Θορικού Αττικής)