Διαπραγμάτευση με servicer Καλλιθέα (Πεντέλη Αττικής)