Διαπραγμάτευση με servicer Καλλιθέα Φαρσάλων Λάρισας