Διαπραγμάτευση με servicer Καλλίπολη – Άγιος Νείλος (Πειραιάς)