Διαπραγμάτευση με servicer Κακή Βίγλα (Σαλαμίνα – Αιάντειο)