Διαπραγμάτευση με servicer Ηράκλεια Κυκλάδων (Χώρα)