Διαπραγμάτευση με servicer Ιπποκράτους – Σίδερα (Πέραμα Αττικής)