Διαπραγμάτευση με servicer Ιλίσια (Αθήνα – Ζωγράφος)