Διαπραγμάτευση με servicer Γρανιτσοπούλα Ιωαννίνων