Διαπραγμάτευση με servicer Γιαννούζι Αιτωλοακαρνανίας