Διαπραγμάτευση με servicer Γιαννουσαίικα Καρδίτσας