Διαπραγμάτευση με servicer Γεωργανταίικα Κορινθίας