Διαπραγμάτευση με servicer Φαμίλα Αιτωλοακαρνανίας