Διαπραγμάτευση με servicer Ευρυάλη (Γλυφάδα Αττικής)