Διαπραγμάτευση με servicer Ευαγγελίστρια Θεσσαλονίκης