Διαπραγμάτευση με servicer Ευαγγελίστρια (Περιστέρι Αττικής)